dijous, 20 de gener de 2011

Reflexio

Des de fa uns anys (ja fa...) que algú va començar a parlar de l'era tecnològia s'han anat succeïnt molts esdeveniments relacionats amb les tic. Hem passat de tenir la tv amb no més de 3 canals a tenir la televisió al mòbil, i de telefonar a les cases per localitzar persones a parlar des de qualsevol lloc del món i a més veure aquesta persona com si estas enfront teu. Els avenços han estat immensos en aquest aspecte, i això no atura.

Per tant, si les tic, si les tecnologies de la informació ja són tan importants a la vida "de tots nosaltres" serà que estan integrades dins el nostre mode de veure i viure el món.

L'educació, el món de l'ensenyança i l'educació, no pot tancar els ulls a aquesta realitat. I no només això, sino que ha d'aprofitar la gran quantitat d'eines que ens aporten les noves tecnologies per a millorar l'aprenentatge dels alumnes. Amb els blocs tenim una eina que serveix igual que un quadern, en el que podem posar exercicis, podem fer comentaris, lectures, etc.
Canviar els suports i materials amb els que es treballa no significa canviar els continguts o no ensenyar el mateix, sinó que fer-ho d'una altra manera, més motivadora i interessant.